28. juni 2012

Høring om børnesagkyndige i Ankestyrelsen

Høring over udkast til ændring af bekendtgørlse om retssikkerhed og administration på det sociale område -børnesagkyndige i Ankestyrelsen

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget nedenfor

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høring om børnesagkyndige i Ankestyrelsen