26. juni 2012

Fornuftige forslag fra ekspertpanel

”KL er enig i, at der ikke findes én hurtig løsning eller anbefaling, der kan fjerne risikoen for svigt i sager om overgreb. Det handler om at forebygge, at nye overgreb sker, at samarbejde på tværs og om, at alle påtager sig et ansvar for børnene.”

Sådan siger KL’s formand Erik Nielsen i en kommentar til 39 anbefalinger, som i dag er kommet fra et ekspertpanel, der har set på, hvordan indsatsen kan styrkes i forhold til sager om overgreb mod børn.

Anbefalingerne går blandt andet på at skabe mulighed for at udveksle personfølsomme oplysninger mellem politi og kommunale myndigheder.

En anden anbefaling handler om uddannelse af lærere, pædagoger, socialrådgivere, tandplejere m.fl., så de voksne omkring børnene lærer at se og opdage tegn på børn, der er udsat for overgreb. En tredje anbefaling lyder, at alle kommuner bør have klare retningslinjer for håndtering af underretninger i sager om overgreb.

”Ekspertpanelets mange anbefalinger ser umiddelbart fornuftige ud. Vi er enige med panelet i, at der ikke findes én hurtig løsning eller anbefaling, der kan fjerne risikoen for svigt i sager om overgreb. Det er et område, der er meget komplekst og fyldt med dilemmaer. Der findes desværre ingen mirakelkurer og ingen standardløsninger," siger Erik Nielsen og fortsætter:

”I kommunerne skal vi fastholde et højt politisk fokus på, hvordan vi kan skabe et godt børneliv for alle børn og unge, men vi kan ikke gøre det alene. Det handler om, at alle voksne omkring børnene påtager sig et ansvar for at hjælpe de børn og unge, der har brug for særlig støtte."

Ekspertpanelet, der er nedsat af socialministeren, består af juridiske eksperter og fagfolk med relevant baggrund og kompetencer. Panelet har bygget sine anbefalinger på den kulegravning af de ti mest alvorlige sager, hvor børn og unge er blevet udsat for overgreb, der blev offentliggjort af Ankestyrelsen tilbage i april.

”Det er godt, at vi hele tiden ser på, om vi kan gøre tingene bedre og lærer af de ti meget alvorlige sager. Men jeg vil også godt slå fast, at tusindvis af dygtige medarbejdere i kommunerne hver dag gør en kæmpe indsats for at hjælpe børn og unge og at vi er i fuld gang med at løfte kvaliteten,” siger Erik Nielsen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke til at vurdere, hvilke anbefalinger der helt konkret vil udmønte sig i lovgivningsmæssige tiltag og hvilke der iværksættes som udviklingsinitiativer.

”KL ser frem til at gå i dialog med socialministeren om realisering af anbefalingerne. Der er tale om mange og markante ændringer på børneområdet, og det vil kræve tæt samarbejde mellem kommuner, politi, statsforvaltninger, sundhedsmyndigheder, uddannelsesinstitutioner m.fl.. Det er vi klar til,” siger Erik Nielsen. 

Yderligere oplysninger fås hos konsulent Jessie Brender Olesen, tlf. 3370-3276, jbs@kl.dk eller via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE