01. juni 2012

Dagsorden, bilag samt referat fra TMU-møde d. 7. juni 2012

Mødet er afholdt. Her finder du dagsorden, bilag samt referat fra møde i teknik- og miljøudvalget d. 7. juni 2012. BEMÆRK: Der er efterudsendelse til dagsordenen.

Mødematerialet består af en dagsorden samt en bilagsdel. Dette findes som PDF herunder. 

Dagsordenen indeholder en temadrøftelse om Kommunernes rolle i omstillingen til et fossilfrit Danmark. Det var hensigten, at drøftelsen skulle være med Klima-, Energi- og bygningsminister Martin Lidegaard. Det har i sidste øjeblik vist sig at være umuligt for ministeren at deltage. Sekretariatet regner med, at Kristian Møller, Vicedirektør i Energistyrelsen deltager i stedet.

YDERLIGERE MATERIALE

 • Dagsorden KL Teknik- og Miljøudvalgsmøde torsdag den 7 juni 2012

 • Bilagsdel - KL Teknik- og Miljøudvalgsmøde torsdag den 7 juni 2012

 • Efterudsendelse - Dagsordenpunkt 5 2 og bilag - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 7 juni 2012 (2)

 • Efterudsendelse - Dagsordenpunkt 5 3 og bilag - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 7 juni 2012

 • Efterudsendelse - Dagsordenpunkt 5 4 og bilag - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 7 juni 2012

 • Efterudsendelse - Dagsordenspunkt 6 2 og bilag - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 7 juni 2012

 • Efterudsendelse - Bilag til ekstra punkt 5 7 - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 7 juni 2012

 • Efterudsendelse - Ekstra manchet punkt 5 7 - KL Teknik og Miljøudvalgsmøde den 7 juni 2012

 • PDF

  Referat KL Teknik og Miljøudvalgsmøde torsdag den 7 juni 2012