10. juni 2012

Aftale giver sejr til naturen og klimaet

”Det er en sejr til både klokkefrøen, klimaet og kommunerne.” Sådan lyder reaktionen fra KL’s formand Erik Nielsen, efter det er lykkes KL at få et stort gennembrud på klima- og naturindsatsen.

Som led i økonomiaftalen er KL og regeringen blevet enige om et ambitiøst grønt partnerskab, som giver kommunerne mulighed for at investere i natur- og klimatilpasningsindsatser blandt andet for at undgå store oversvømmelser ved skybrud. Alene for investeringer i klimatilpasninger af spildevandsområdet er der tale om ekstra investeringer på 2,5 milliarder kroner i 2013.

”Kommunerne kan nu gå i gang med at bygge ”vandveje” med høje kantstene, som kan aflede vandet ved skybrud og sænke pladser og stier, så de får funktion af reservoirer i tilfælde af store regnmængder. Det her er en investering og klimasikring, som rækker mange år ud i fremtiden,” siger Erik Nielsen.

Kommunerne er blevet imødekommet på kravet om, at forsyningsselskaber på spildevandsområdet skal understøtte klimasikringen over taksterne for afledning af spildevand.

Derudover har staten sagt ja til KL’s krav om at forbedre de kommunale lånemuligheder for forsyningsselskabernes investeringer, så de kan afskrives over 40 år i stedet for de nuværende 25 år. Det betyder, at udgifterne spredes over flere generationer, nu hvor investeringerne også kommer flere generationer til gavn, fordi de rækker mange år ud i fremtiden.

Også på miljø og naturområdet har KL fået et gennembrud. Aftalen sikrer blandt andet 106 millioner kroner årligt til kommunernes vand- og naturindsatser frem mod 2015, så kommunerne bliver kompenseret for de opgaver, der er forbundet med at implementere Natura2000-planerne og EU’s vandrammedirektiv.

”Regeringen har indset, at det er en massiv opgave for kommunerne at virkeliggøre de statslige vand- og naturplaner. Så det glæder mig, at der nu er sat penge af til en reel naturgenopretningsindsats. På den måde kan vi sikre naturbeskyttelsen. Det bliver frøerne og planterne taknemmelige for, og samtidigt får vi også mulighed for at fastholde indsatsen for den borgernære natur, som fx vandrestier og friluftsliv, som en masse borgere har glæde af,” siger Erik Nielsen.

Yderligere oplysninger og kommentarer fås via pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk