04. juni 2012

Afskaffelse af helligdag vil føre til besparelser i velfærden

I dag begynder forhandlingerne om en trepartsaftale for alvor. Arbejdsudbuddet skal øges. Der er brug for skarpt fokus på at øge produktiviteten – ikke det modsatte, siger KL.

I eftermiddag fortsætter forhandlingerne om en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter for alvor. Et af de helt store emner er, hvordan arbejdsudbuddet kan øges, og flere forslag har været fremme i medierne, bl.a. afskaffelse af en feriedag eller en helligdag.

”Der er en væsentlig forskel på at afskaffe en feriedag og en helligdag. At afskaffe en feriedag er klart at foretrække. Her er potentialet nemlig størst. Jeg vil kraftigt advare mod løsninger, der bygger på den forudsætning, at den offentlige service skal reduceres for at frigøre ressourcerne,” siger Erik Nielsen.

”En afskaffelse af en helligdag vil uden tvivl betyde, at vi må skære i den offentlige service. Vi vil være nødt til at øge åbningstiden i daginstitutioner og på fx biblioteker og vil dermed skulle betale løn til de timelønnede – uden at blive kompenseret for det,” advarer han.

Regeringen har lagt op til at styrke arbejdsudbuddet med 20.000 personer. FOA har bl.a. ytret ønske om, at flere går fra deltid til heltid – et forslag, som KL dog afviser.

”Trepartsforhandlingerne skal fokusere på reelle og sikre tiltag, der øger arbejdsudbuddet – og det er ikke tilfældet med deltidsproblematikken. KL vil naturligvis gerne ved de kommende overenskomstforhandlinger arbejde videre med tiltag, der kan fjerne barrierer for heltidsansættelser.  Men diskussionerne skal tages i andre fora end disse trepartsforhandlinger,” siger Erik Nielsen.

På dagsordenen er også offentlig-privat-partnerskaber, arbejdsmiljø og forebyggelse samt ungepakke.

LO har bl.a. foreslået fokus på jobrotation i den private sektor, samt at der oprettes en løntilskudsordning til at støtte små- og mellemstore virksomheder til at ansætte unge med kendskab til de nyeste teknologier og praktisk erfaring i at bruge denne viden.

”Indsatsen mod ledighed blandt unge er afgørende vigtigt. Men nye og konkurrerende løntilskudsordninger skal vi passe på med, da det kan skævvride indsatsen og medvirke til at hæmme arbejdsmarkedets funktionsmåde, da der kan være tale om fortrængning af ordinært beskæftigede. Samtidig ser vi ingen som helst begrundelse for at gøre forskel på folk alene på grund af forsørgelsesydelse. En sådan forskelsbehandling er ikke acceptabel,” siger Erik Nielsen.

For yderligere oplysninger kontakt KL’s presseafdeling på 3370-3333.