22. juni 2012

2013-økonomiaftale: Vand, natur og Grøn Vækst

Med økonomiaftalen for 2013 har regeringen og KL indgået en samlet aftale for finansieringen af den kommunale indsats i medfør af vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov.

Det er aftalt økonomisk kompensation for i alt 318 mio. kr. over perioden 2013-2015. Samtidig er der aftalt afbureaukratisering for i alt 60 mio. kr. uden modregning i bloktilskuddet.

Resultatet kan ses i bilaget på denne side. For alle opgaver gælder det, at de angivne DUT-beløb fordeles ligeligt over perioden 2013-2015, jf. bilagets totaloversigt.

YDERLIGERE MATERIALE

  • 2013-økonomiaftale vand, natur og grøn vækst