25. juni 2012

Økonomisk aftale – klimatilpasning

I den økonomiske aftale for 2013 mellem KL og Regeringen er der anført et beløb på 2,5 mia. kr., der udtrykker en fælles forventning om stigningen i anlæg på spildevandsområdet

Dette tal er ikke en ramme, for anlæg til spildevand er ikke underlagt det kommunale anlægsloft. Der vil kun blive investeret i flere løsninger på spildevandsområdet, hvis kommunerne beder de relevante selskaber på området om at foretage yderligere investeringer, og disse yderligere  investeringer er så udtryk for helt konkrete behov og dermed projekter i de konkrete kommuner.

Det anførte beløb på 2,5 mia. kr. er udtryk for en samlet ekstrainvestering, der omfatter såvel øgede investeringer i det område, som selskaberne i dag kan investere i, altså renovering og udbygning af det eksisterende kloaknet mv., som nye investeringer i de nye løsninger på overfladen, der åbnes mulighed for via aftalen mellem KL og Regeringen.

De nye løsninger, hvorefter selskaberne kan samle vand på overfladen i stedet for at grave alle løsninger ned i jorden, kræver dels lovændringer, dels at kommunerne i tillid til den økonomiske aftale har planlagt sådanne løsninger i løbet af 2012 og anført dem i kommunernes bestillinger for året 2013 til deres vandselskab. Det vil vi fra KL hermed gerne opfordre kommunerne til.

Aftalen forudsætter, at der fremlægges lovforslag til vedtagelse i efteråret 2012:

  • Dels lovforslag hvad angår reglerne for, hvad selskaberne på spildevandsområdet må arbejde med og finansiere over taksterne, og
  • Dels lovforslag hvad angår reglerne for, hvad der må indregnes i prislofterne for 2013.

Aftalen forudsætter for det andet, at Folketinget i efteråret 2012 vedtager de lovforslag, der nævnes ovenfor.