04. juli 2012

Træk for serviceydelser til pensionister via pensionen

KL arbejder fortsat på at få etableret en løsning, der giver kommunerne mulighed for at få foretaget træk for serviceydelser til pensionister via pensionen efter overgangen til Udbetaling Danmark. Desværre har vi endnu ikke modtaget den endelige godkendelse af det juridiske udgangspunkt fra Justitsministeriet.

Sagen
Den 23. maj 2012 meddelte KL via en administrativ information, at der efter indgående drøftelser mellem ATP, Socialministeriet og KL var ”fundet” et juridisk udgangspunkt for en overordnet løsningsmodel for, at kommunerne efter overgangen til Udbetaling Danmark kan få foretaget træk for serviceydelser til pensionister via pensionen.
Den endelige godkendelse af det juridiske udgangspunkt foreligger endnu ikke fra Justitsministeriet. Derfor har vi desværre ikke på nuværende tidspunkt nyt i sagen ud over, at KL fortsat arbejder på at få etableret en alternativ løsning til den mulighed, kommunerne har i dag for træk af serviceydelser i pensionen.
Vi vender tilbage, så snart der er nyt – og vi håber meget, at det bliver senest med udgangen af august måned 2012.

Hvis du vil vide mere
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte projektchef Rasmus Edelberg efter den 13. august 2012 på telefon 2327 0538 eller via mail rae@kl.dk.

Kontaktperson i KL
Konsulent Lene Hansen telefon 33703303 eller via mail leh@kl.dk – efter den 13. august 2012.