01. juli 2012

Kommunerne ser frem til at føre reformen ud i livet

En stærk reform, som tager førtidspensionister og folk i fleksjob alvorligt.

Sådan betegner Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus (S) og formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, den nye reform om førtidspension og fleksjob, som regeringen, Venstre, Konservative og Liberal Alliance i aftes indgik.

”Det er et flot stykke arbejde, der er leveret. Og det flugter med kommunernes ønsker og ambitioner om at få flere fra passiv forsørgelse til et aktivt arbejdsliv. Ingen unge mennesker skal køres ud på livets sidespor og parkeres på passiv forsørgelse resten af livet. Og alle der kan, skal bidrage til samfundet. Derfor glæder jeg mig meget over denne reform,” siger Jacob Bundsgaard.

Med reformen bliver der på sigt afsat 1,4 milliarder kroner til nye ressourceforløb, der skal erstatte førtidspension for unge under 40 år.

”Det betyder, at udsatte grupper nu kan komme igennem et ressourceforløb. På den måde sikrer vi den sociale balance og giver en stor gruppe mennesker en ny mulighed – en chance de ikke har i dag. Desuden bliver de svageste på arbejdsmarkedet også stillet bedre, fordi de, der kun kan arbejde få timer om ugen, nu kan få et fleksjob. Det vil flytte mange fra ledighedsydelse til fleksjob.”

KL mener, at en helhedsorienteret indsats er helt rigtig. Og derfor er det afgørende, at rehabiliteringstemaet kommer til at tage udgangspunkt i den enkelte borger.

”Det er helt afgørende, at de kommende drøftelser med regeringen om det nærmere indhold og implementering af rehabiliteringsteamet tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation - og ikke udgangspunkt i rigide regler om samarbejdet på tværs. Det er af stor betydning for borgeren, at vi får en så smidig og kort sagsbehandlingstid som mulig,” siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

”Derfor er det godt, at det slås fast, at det fortsat er den enkelte forvaltning, der har kompetencen til at træffe afgørelse i den enkelte sag. Men det er en helt unødig rigid regel, at alle sager skal behandles i rehabiliteringsteamet – også når det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne,” siger Jacob Bundsgaard.

For yderligere oplysninger:
Kontakt pressekonsulent Trine Søndergaard, tlf. 3370-3333, trs@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs også "God reform, der flytter folk fra passiv forsørgelse til arbejde