10. juli 2012

Kommuner skaber resultater i integrationsarbejdet

Social- og Integrationsministeriet har i samarbejde med KL og konsulentfirmaet LG Insight afdækket 12 kommuners erfaringer med at skabe resultater i den lokale integrationsindsats ved hjælp af samarbejde på tværs.

Tværfagligt samarbejde er en svær øvelse. Det kan flere kommuner bevidne på integrationsområdet.

I Assens Kommune var helt op til 18 myndigheder og 47 forskellige personer tilknyttet én flygtningefamilie på samme tid. De mange myndigheder og personer var en udfordring for at sikre en god indsats for familierne. Efter kommunen har etableret et tværgående samarbejde og knyttet én tovholder til hver familie, er næsten 70 pct. af de voksne over 18 år nu selvforsørgende. Trivslen blandt familiernes børn og unge i skole og fritidsliv er også forbedret.

I Sønderborg og Ringkøbing-Skjern Kommune har man succes med familiekonsulenter, der via en håndholdt og koordinerende indsats sikrer, at flygtningefamilier hurtigere kommer til at fungere og bliver selvhjulpne, engagerede medborgere i lokalsamfundet.

Rapporten ”Tværfaglige Integrationsindsatser” fra juni 2012 bygger på flere gode eksempler. Den giver et overblik over de 12 deltagende kommuners forskellige erfaringer og løsningsmodeller samt en let tilgængelig beskrivelse af, hvordan man som kommune kan arbejde med det tværfaglige samarbejde trin for trin.

Andre kommuner har mulighed for at finde erfaringer og løsningsmodeller blandt eksemplerne, som er udviklet i kommuner, der ligner deres egen.

Der er også inspiration at hente på vidensportalen Integrationsviden www.integrationsviden.dk. Her kan man finde viden og en række konkrete værktøjer til det tværfaglige integrationssamarbejde. Værktøjerne er udviklet og afprøvet af kommuner, og portalen opdateres løbende med ny viden.

Læs hele rapporten ”Tværfaglige integrationsindsatser” og læs faktaark om ”Integration – en fælles indsats” på siden her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Rapporten Tværfaglige integrationsindsatser

  • Faktaark om tværfaglige integrationsindsatser