03. juli 2012

Kommuner hørt i sag om rottebekæmpelse

Kommunerne har fået præciseret bekendtgørelsen om rottespærrere, så fremtidens forebyggelse og bekæmpelse af rotter kan blive så effektivt som mulig.

Den 1. juli trådte en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter m.v. i kraft. Den er et vigtigt redskab til en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

I bekendtgørelsen har forebyggelsen af rotter fået et væsentligt fokus for derved at kunne mindske giftforbruget til at bekæmpe rotter. Samtidig er der som noget nyt kommet regler om rottespærrer.

”Vi har fået præciseret, at rottespærrereglen gælder for kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner, hvor kommunen selv er grundejer. Og vi har fået præciseret, at rottespærrer kun skal sættes op, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt,” siger chefkonsulent i KL, Anni Kær Pedersen.

Vi skal bruge borgernes penge med fornuft
KL og kommunerne har tidligere pointeret over for miljøminister Ida Auken (SF), at rottespærrer ikke nødvendigvis er den rette løsning alle steder og i alle kommuner.

”Det har været vigtigt for os at få ændret i bekendtgørelsen, så kommunerne ikke pålægges én bestemt løsning, hvis det ikke er det bedste redskab til at bekæmpe rotterne netop her. Vi skal bruge borgernes gebyrer for rottebekæmpelse med fornuft,” siger Anni Kær Pedersen.

En rottespærrer er en anordning, der giver vand mulighed for at løbe igennem røret, men som normalvis blokerer for rotterne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    KL: Rottespærrere er ikke løsningen

  • LINK

    Høring af udkast til bekendtgørelse af bekæmpelse af rotter