02. juli 2012

Høring vedr. børnekontor hos Folketingets Ombudsmand

KL har d. 30. april 2012 afgivet høringssvar vedr. oprettelse af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand samt Ombudsmandens øgede beføjelser til at føre kontrol med tilsynsmyndighederne.

Du kan læse hele høringssvaret ved at klikke på bilaget nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar vedr. Folketingets Obudsmand