06. juli 2012

Faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne

Sammen med seks kommuner og Rambøll Management Consulting har KL udviklet et redskab til dokumentation af faglige kvalitetsoplysninger. Med dokumentationsredskabet kan kommunen dokumentere resultatet af sociale indsatser i forhold til voksne borgere med handicap, psykiske lidelser og udsatte voksne.

Projektet har taget afsæt i og er udviklet ud fra voksenudredningsmetoden og DHUV. Projektet er gennemført i et partnerskab mellem seks kommuner, Rambøll og KL. De seks kommuner er: Aalborg, Esbjerg, Frederiksberg, Gribskov, Gladsaxe og Randers kommuner.

Projektets ambition har været at  udvikle faglige kvalitetsoplysninger, som kan anvendes til at måle og dokumentere borgernes udvikling over tid, set i forhold til borgernes funktionsevne og de mål, der er opstillet i borgerens handleplan.

Det har ligeledes været et mål at dokumentationen på borgerniveau skal kunne anvendes til faglig refleksion hos de medarbejdere, der arbejder med borgeren i det daglige, som et led i opfølgning i den enkelte borgers sag, samt til at skabe ledelsesinformation på et aggregeret niveau.

Projektet er nu gennemført, og der foreligger et resultat i form af et dokumentationsredskab, som kan anvendes i alle kommuner, der ønsker at styrke dokumentationen af, om borgerne har gavn af de indsatser, kommunen bevilger.

Dokumentationsredskabet er beskrevet nærmere i nedenstående rapport. KL planlægger at afholde en række implementeringsaktiviteter om redskabet i efteråret 2012. Følg med på KL's hjemmeside for nærmere information.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Samlet afrapporering - Faglige kvalitetsoplysninger på psykiatri- og handicapområdet

  • LINK

    Konferencer om faglige kvalitetsoplysninger