13. juli 2012

Få styr på økonomien på specialundervisningsområdet

Har du brug for inspiration og værktøjer til, hvordan din kommune kan forbedre styringen af økonomien på specialundervisningsområdet, uden at det faglige arbejde sættes over styr? Den 19.-21. november udbyder COK i samarbejde med KL's Konsulentvirksomhed (KLK) et kursus, der kan give dig konkrete løsninger

Kommunerne oplever et stort pres på specialundervisningen. Flere og flere børn indstilles til og modtager undervisning i specialskoler eller specialklasser - og det skaber pres på økonomien.

Kurset egner sig til at få styrket det interne samarbejde mellem fagfolk og økonomifolk på området. Det anbefales derfor at kommunens skolechef og en eller flere skolekonsulenter og skoleledere alle deltager i kurset sammen den eller de økonomikonsulenter, der bidrager til økonomistyringen på skoleområdet.

På kurset får du:

  • Et nuanceret billede af de aktuelle udfordringer med øget inklusion.
  • Værktøjer til at arbejde systematisk og målrettet med styring af økonomi, timer og andre ressourcer i relation til styringen af specialundervisningsområdet.
  • Redskaber til at koble den politiske styring af skoleområdet sammen med en bedre styring af specialundervisning og inklusion.
  • Redskaber til udvikling af en tildelingsmodel med fokus på inklusion.
  • Redskaber til design af lokal ledelsesinformation på området.
  • Inspiration til organisering af en fleksibel tilbudsvifte.
  • Mulighed for at høre om andre kommuners erfaringer med styring på området, og mulighed for netværksdannelse.

Se programmet og tilmeld dig her

Hvis I tilmelder jer flere fra samme kommune, opnår I rabat.

Kurset udbydes som et samarbejde mellem COK og KL's Konsulentvirksomhed.

Målgruppe

Skolechefer, skolekonsulenter, skoleledere, økonomichefer samt centrale og decentrale økonomikonsulenter og medarbejdere.

Hvornår

19. - 21.11.12

Sted

Den Kommunale Højskole, Kystvej 26, 8500 Grenaa. Fra den 19.11. kl. 12.00 - 21.11.2012 kl. 13.00.

Pris

Prisen er 9.995 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse.

Tilmeldingsfrist

19.10.12

Betalingsform

Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart.

Yderligere information

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, COK modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Ved tilmelding af flere deltagere fra samme kommune giver COK rabat til de 3 første tilmeldte på hhv. 10%, 20% og 30% af kursusprisen.

YDERLIGERE MATERIALE