11. januar 2012

Vejen til inkluderende skoler i Frederikshavn Kommune

Inklusion står på dagsordenen i alle kommuner. Det gælder også Frederikshavn Kommune. Gennem en større analyse fik man erkendelsen af, at der skal være en fælles tydelighed i, hvad der præcist efterspørges af skolerne. Og hvordan der i praksis sættes mål og arbejdes for og med inklusion

Fra skoleåret 2008/2009 til skoleåret 2010/2011 oplevede man i Frederikshavn Kommune en stigning i antallet af ekskluderede elever (i specialklasse eller specialskole) fra godt 300 til godt 400. Denne udvikling modsvares af udviklingen på landsplan. Men det forhold gør hverken udviklingen mere acceptabel eller holdbar. Derfor valgte kommunen i slutningen af 2010, at der skulle ske en gennemgribende revision og analyse af specialundervisningsområdet. Det skete i samarbejde mellem KL´s Konsulentvirksomhed (KLK) og en styregruppe med direktør Heidi Becker-Rasmussen for bordenden. Analysen involverede især følgende elementer:

  • Survey om holdninger til inklusion blandt alle medarbejdere, specialister og ledere på skoleområdet
  • Interview med 50 medarbejdere, specialister og ledere på skoleområdet
  • Gennemgang af 15 udvalgte og anonymiserede enkeltsager i dialog med psykologer og specialpædagoger

”Vores dagsorden var i udgangspunktet både åben og klar. Vi ønskede en kritisk revision af specialundervisningen og konkrete forslag til forbedringer og udvikling, der understøt­ter understøt­ter en højere grad af inklusion i den almene undervisning”, siger Heidi Becker-Rasmussen. Det var i udgangspunktet klart, at der var forholdsvis store forskelle i, hvor tilbøjelige de enkelte skoler var til at ekskludere elever til special­klasser og specialskoler. Det er illustreret nedenfor for skoleåret 2010/11:

graf

Et helt centralt analyseresultat var, at der hos alle var et generelt positivt syn på målsætningen om større inklusion – eller som en gruppe lærere i interviewrunden udtrykte det: ”Vi vil faktisk godt have trukket en model ned over hovedet, så vi i fællesskab kan opleve, at den virker”. Særligt fraværet af et fælles fagligt sprog og en økonomisk ressourcemodel, der faktisk belønner øget inklusion på den enkelte skole, viste sig som barrierer for øget inklu­sion.

Frederikshavn Kommune har i forlængelse af analysen igangsat en implementeringsplan, der har skoleåret 2012/13, som sigtepunkt for endelig realisering af målsæt­ningen om fremadrettet at ekskludere ca. 200 elever færre fra almenundervisningen. ”For mig som direktør har det afgørende i samarbejdet med KLK dels været, at de kunne gå bredt og tydeligt ud i organisationen, og dels at vi har fået nogle anbefalinger, som både har faglig legitimitet og relevans for vores videre arbejde”, siger Heidi Becker-Rasmussen.