16. januar 2012

Radonguiden.dk - ny information til borgere om radon i bygninger

Radonguiden.dk kan give information til borgere om radon og hvordan man kan undgå radon i sit hus. Energistyrelsen opfordrer til at stille denne information til rådighed på kommunernes hjemmesider. Dette orienterer KL om i denne om i denne administrative information til de tekniske chefer.

Radonguiden.dk  er udarbejdet af Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse og Kræftens Bekæmpelse. Radonguiden offentliggøres den 16. januar 2012. Samtidig med offentliggørelsen af Radonguiden.dk sættes en landsdækkende kampagne i gang, der lanceres af Klima- og energiminister Martin Lidegaard og bl.a. indeholder OBS-film i DR.

Det er Energistyrelsens erfaring, at lokalt forankret information fra kommunerne er mere virkningsfuld end nationale kampagner alene. Derfor opfordres kommunerne til også at anvende radonguiden.dk til information til borgere om radon og om, hvordan man kan undgå radon i sit hus.

Mere information om radonguiden og hvordan kommunen kan anvende den fremgår af menuen til højre. Der er mulighed for at kommunen kan indsætte en widget på hjemmesiden og i tilknytning hertil bruge artiklen om radonguiden.

Til radonguiden er tilknyttet en sådan widget. En widget er et interaktivt banner til brug på hjemmesider. Kommuner og andre, som har interesse i at informere om radon, kan lægge denne widget på deres hjemmesider og den er  lavet så borgere ved tryk på denne widget og ved at svare på tre spørgsmål om kommune, kælderforhold og byggeår kan få svar på spørgsmål om radon i boligen. Fx er risikoen for radon i huse større, hvis huset er bygget før 1998, hvor radonsikring blev et lovkrav i Bygningsreglementet. Til brug for kommunernes kommunikationsmedarbejdere er der udarbejdet en installationsvejledning til denne widget, som er indsat i menuoversigten til højre.

Radon er en radioaktiv luftart i undergrunden og radon kan trænge ind i boliger gennem revner og sprækker. Radon kan over tid kan øge risikoen for lungekræft, derfor er det vigtigt at holde indholdet af radon i luften indendørs så lavt som muligt.

Radonguiden.dk samler og formidler information om radon:

  • hvad er radon
  • hvilke sundhedsmæssige konsekvenser er der
  • hvordan kommer radon ind i huse
  • hvordan måler man nemt radon
  • hvordan undgås radon i et hus.

Hvis du vil vide mere

Energistyrelsen, specialkonsulent Signe Vallebo på telefonnummer  33927814, siv@ens.dk.

Kontaktperson i KL

Har du spørgsmål til denne informationsskrivelse kan du rette henvendelse til Anni Kær Pedersen, akp@kl.dk.