17. januar 2012

NR. 1: NYHEDSBREV – MIN DIGITALE BYGGESAG - MDB

Velkommen til første nyhedsbrev fra MDB (Min Digitale Byggesag). KL og KOMBIT vil fremover løbende orientere om status og fremdrift på MDB.

Ny digital byggeansøgning på vej

KOMBIT vil i 2012/2013 udbyde en webbaseret ansøgningsløsning, der skal gøre livet nemmere for borgere og virksomheder, der ønsker at søge om byggetilladelse. Løsningen skal give en mere ensartet, effektiv og hurtigere byggeansøgning og sagsbehandling. Målet er jf. den fælleskommunale digitale strategi, at 70 pct. af alle ansøgere skal benytte MDB.

 MDB bygger videre på erfaringer fra et pilotprojekt, som seks kommuner og KL har gennemført sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Energistyrelsen). Pilotprojektet stopper 31.12.2011, men pilotversionen fortsætter sit liv på de seks kommuners hjemmeside (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Vejle og Århus kommuner), indtil MDB er klar.

Læs mere om pilotversioneni bilag 1 i menuen til højre.

Tilslutningsproces

KOMBIT vil indgå tilslutningsaftaler med kommunerne i løbet af 2012. Har du spørgsmål vedrørende tilslutning, er du meget velkommen til at kontakte os på: byggesag@kombit.dk.

Få seneste nyt fra MDB

MDB er et af 32 projekter i den fælleskommunale digitale strategi. Alle projekter har sin egen side på KLs hjemmeside. MDB kan du finde ved at trykke her. Hvis du tilmelder dig adviseringsabonnementet Teknik og Miljø, vil du modtage nyhedsbrevet fra MDB fremover. Du tilmelder dig ved klikke på Ny bruger i øverste højre hjørne.Nyhedsbrevene vil fremover alene blive distribueret via hjemmesiden.

Arbejdet i referencegruppen

For at sikre bred kommunal inddragelse og forankring har KL og KOMBIT besluttet at knytte en referencegruppe til projektet.

Referencegruppen har på workshops hjulpet KOMBIT og KL med at kvalitetssikre procesbeskrivelser og analysere, hvilken funktionalitet der vil tilføre MDB de største effektiviseringsgevinster.

Læs mere om referencegruppen i bilaget til højre. 

Arbejdet i styregruppen

Styregruppen har besluttet, at

 • MDB skal baseres på den fælleskommunale rammearkitektur
 • der er behov for at analysere, hvilke yderligere gevinster der kan opnås via MDB
 • løsningen hurtigt skal på gaden.

 

Næste styregruppemøde afholdes medio januar 2012. Et resumé af styregruppens beslutninger vil indgå i næste nyhedsbrev.

Læs mere om styregruppen i bilaget til højre. 

Arbejdet i KOMBIT

Møder med kommunerne

Igennem de sidste måneder har KOMBIT været på besøg i mere end 10 kommuner for at høre og notere synspunkter i forhold til udvikling af MDB. Alle de mange gode erfaringer sammenskrives nu i KOMBIT, og indgår i arbejdet med kravspecifikationen.

Fredede bygninger

Kulturstyrelsen har vist interesse for MDB, da de ser en mulighed for it-understøttelse af de ca. 1.500 ansøgninger vedrørende fredede bygninger, de modtager årligt. KOMBIT har sammen med styrelsen og repræsentanter fra kommunerne holdt en workshop i december 2011 med henblik på at foretage en afklaring af muligheder for Kulturstyrelsens deltagelse. Kulturstyrelsen vil finansiere sin del af projektet.

Overvejelser om BBR

KOMBIT har besøgt Odense Kommune for at undersøge sammenhængene mellem MDB og BBR nærmere. Umiddelbart er det i forbindelse med afgørelser af byggesager (f.eks. påbegyndelse, ibrugtagning, færdigmelding), at der vil være interaktion.

Fælles dokumentationskrav

Der bliver fælles dokumentationskrav i ansøgningsprocessen som kommer til at gælde i alle kommuner.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at kontakte Anni Kær Pedersen på e-mail: akp@kl.dk eller på tlf. 2215 8678 eller byggesag@kombit.dk.

 

Dorthe Andersen, KOMBIT                                          Anni Kær Pedersen, KL

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Bilag 1

 • Referencegruppen for Min digitale Byggesag

 • Styregruppe for Min digitale Byggesag

 • LINK

  5.1 Min digitale byggesag (MDB)