05. januar 2012

Koordineret anvendelse af netelementer og ledningsnet i bygninger

Kommunerne kan give afslag på bygge- eller gravetilladelse, hvis de i stedet kan henvise til koordineret anvendelse af netelementer og tilhørende faciliteter. Det gælder dog kun, hvis hensyn til miljøet, folkesundheden, den offentlige sikkerhed eller planmæssige hensyn tilsiger det.

Kommunerne har i visse situationer mulighed for at udstede påbud om:

  • Dimensionering og placering af netelementer m.v.
  • Samhusning og fælles udnyttelse af netelementer og tilhørende faciliteter.
  • Fælles udnyttelse af ledningsnet i bygninger med henblik på etablering af elektroniske kommunikationsnet.

Denne mulighed fremgår af Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger.

Bekendtgørelsens regler kan bruges, når det tjener hensyn til miljø, folkesundhed, den offentlige sikkerhed eller planmæssige hensyn. Bekendtgørelsen giver kommunen mulighed for ved et afslag på en bygge- eller gravetilladelse i stedet at kræve samhusning eller fælles udnyttelse af allerede eksisterende netelementer eller tilhørende faciliteter, hvis dette er bygge- og teleteknisk muligt.

Kommunerne vil også ved udstedelsen af bygge- eller gravetilladelser kunne sætte vilkår for dimensionering og placering af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter, hvis det vil gøre fælles udnyttelse mulig efterfølgende. Kommunerne kan eksempelvis stille vilkår om dimensionering og placering i forbindelse med nedgravning af et tomrør. Dermed vil man kunne minimere generne ved opgravning af fortove og veje samtidig med en betydelig nedsættelse af graveomkostningerne.

Kommunerne vil også efter bekendtgørelsens § 8, stk. 1, kunne påbyde en udbyder af elektroniske kommunikationsnet adgang til et eksisterende ledningsnet i en bygning. Dette gælder dog kun, hvis det er urentabelt eller i praksis ikke-gennemførligt at anlægge et nyt funktionelt tilsvarende ledningsnet.