30. januar 2012

Klimatilpasing

Kommunerne skal inden udgangen af 2013 lave handlingsplaner for klimatilpasning, det fremgår af regeringsgrundlaget. Som en del af forberedelserne til dette har KL netop oprettet en dialogportal for klimatilpasning.

Formålet med dialogportalen er dels videndeling mellem kommunerne, dels et fora hvor KL vil have mulighed for at få hurtigt feedback på problemstillinger, der rejser sig i forbindelse med det kommende arbejde.

Ønsker du at blive medlem af e-konferencen skal du skrive en mail til:

Charlotte A. Malling Andersen - CMA@kl.dk