31. januar 2012

Klimapartnerskab med kommuner

Fornyelsesfonden ønsker at indgå et partnerskab med kommuner og forsyningsselskaber om klimatilpasning. Partnerskabet vil være interessant for kommuner og forsyningsselskaber, der aktuelt står foran store udfordringer og faktiske investeringer inden for regn- og spildevandshåndtering.

Formålet med partnerskabet er at efterspørge nye kommercielle og innovative løsninger gennem konkrete udbud. Fornyelsesfonden har afsat 30 mio. kr. til udviklingsfasen. Efterspørgslen efter nye klimatilpasningsløsninger skaber et stort erhvervsmæssigt potentiale for danske virksomheder og bør udnyttes systematisk som driver for innovation og vækst.

Første skridt bliver at finde kommuner og forsyningsselskaber, der ønsker at deltage i partnerskabet. Derfor ønsker Fornyelsesfonden en tilkendegivelse fra interesserede kommuner.

Der er frist for interessetilkendegivelse 1. marts 2012.

Med en tilkendegivelse viser kommunen, at den ønsker at indgå i dialog med andre kommuner og forsyningsselskaber om fælles udfordringer og løsningsmuligheder inden for klimatilpasning.

Læs mere om partnerskabet i bilag 1. Hent erklæring til interessetilkendegivelse i bilag 2. Begge findes i menuen til højre.

YDERLIGERE MATERIALE