30. januar 2012

KL i pressen siden sidst

KL i pressen i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum: På Kommunaløkonomisk Forum i midten af januar præsenterede KL to historier. Den ene om partnerskabsundersøgelsen i 20 kommuner om lærernes arbejdstid, som blev bragt i Politiken 19. januar og i TV Avisen 18. januar. Derudover bragte Jyllands-Posten en række historier på baggrund af KL’s effektiviseringsundersøgelse, også 19. januar. Hovedhistorien handlede om sammenlægninger m.v. på skoleområdet, men også kommunernes effektiviseringer på 3,3 mia. kr. blev nævnt, efterfølgende også i flere medier. KL’s formand Jan Trøjborg var citeret i begge historier.

Kommunerne gør klar til at klimasikre Danmark: Vi er nødt til at handle nu, hvis vi vil undgå oversvømmede bydele og ødelagte marker. Det handler om at lede vandet derhen, hvor det gør mindst skade. Sådan lyder budskabet i et nyt oplæg fra KL, som blev bragt i Jyllands-Posten 30. januar. Udspillet ”Et Robust Danmark” indeholder 11 bud på, hvordan man kan klimasikre Danmark og det omfatter både indsatser på landet, i byerne og i infrastrukturen. Miljøminister Ida Auken kalder udspillet for ”lovende”. ”Vi kan ikke vente længere, og i kommunerne er vi klar til at tage udfordringen op. Borgerne skal vide, hvad de kan forvente, og de skal føle sig trygge ved, at kommunen på trods af oversvømmelser sørger for, at der bliver bragt mad ud til kommunens ældre, og at børnene i børnehaven ikke kommer til at stå i kloakvand til knæene,” siger Martin Damm, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, i en pressemeddelelse fra KL.

Regeringen efterlader kommunerne i et tomrum: ”Én indgang til den offentlige sektor”. Med de ord blev kommunalreformen sat i værk for fem år siden. Siden da har kommunerne arbejdet på at skabe nærhed, inklusion og helhed i indsatsen for den enkelte borger. Kommunalreformens fem års fødselsdag fejres med en udmelding fra regeringen om en evaluering af kommunalreformen og et serviceeftersyn af arbejdsdelingen mellem kommuner, regioner og stat. Regeringens udmelding har efterladt os aktører i et tomrum – nærmest med fri leg, hvor forskellige interesser kæmper deres sag ved at tale de andre ned. Det er uværdigt for den offentlige sektor,” skriver Jan Trøjborg i en kronik om hele det specialiserede socialområde, bragt i Politiken 30. januar.