17. januar 2012

KL afholder sundhedskonference i Nyborg

Flere end 800 embedsmænd og politikere deltager i dag i KL’s Sundhedskonference under overskriften 'Kommunernes rolle i sundhedsvæsenet – nu og om 5 år'.

Ny regering! Supersygehuse i udsigt! Og 5-årsfødselsdag for reformen!

Hvor står kommunerne egentlig på sundhedsområdet i dag? Og hvad skal kommunerne kunne om 5 år - i samarbejde med sygehusene og praksissektoren?

De spørgsmål og mange flere forsøger embedsmænd og politikere fra 82 kommuner i dag at finde svar på. Desuden er følgende temaet til debat:

  • Hvilken rolle skal kommunerne spille i sundhedsvæsenet?
  • Hvor skal kommunerne være om 5 år?
  • Hvad kan kommunerne lære af udviklingen på sundhedsområdet i de øvrige nordiske lande?
  • Hvad er status for de kommunale rehabiliseringstilbud til kronisk syge?
  • Hvordan kan kommunerne arbejde med bindende mål for forebyggelse?
  • Hvilke forventinger har regionerne til kommunernes kompetencer set i lyset af den fortsatte specialisering af sygehuse og de kommende supersygehuse?

Se plancherne fra dagen her