30. januar 2012

Kan man Leane morgenkaffen?

Kan man reducere den tid, man bruger på at koordinere dagens opgaver på et plejecenter fra 30-45 minutter til 7-12 minutter, uden at det går ud over kvalitet eller medarbejdernes trivsel? Ja, i Brøndby Kommune kan man godt! Men det var et vigtigt afsæt, at projektet ikke handlede om besparelser, men om at bruge flest mulige ressourcer blandt beboerne. Resultatet er, at der nu kan bruges mellem en halv og en hel normering mere på plejeopgaverne

På plejecentret Nygårds Plads i Brøndby Kommune var både ledelse og medarbejderne kede af, at afdelingens daglige morgenmøde varede 30-45 minutter. Der havde udviklet sig en tradition for, at mange ting skulle drøftes, og at alle blev orienteret om alt. Resultatet var, at møderne ofte føltes langtrukne for den enkelte, der gik mange timer fra afdelingen, og en del beboere kom senere op af sengen, end de ønskede.

Derfor var der også enighed om, at afdelingens morgenmøde var et godt sted at eksperimentere med Lean. Kunne man bruge dette værktøj til at identificere, hvilke dele af mødet der var værdiskabende, og hvilke elementer der kunne håndteres bedre på en anden måde?

Skal alle vide alt?

Hidtil havde mellem 7 og 14 personer mødtes hver morgen på Nygårds Plads’ afdeling 2 – som man sikkert gør på rigtig mange andre plejecentre. Blandt deltagerne var afdelingens personale, sygeplejersken, ofte afdelingslederen og typisk også en repræsentant fra aktivitetscentret og centrets køkken.

Under mødet blev opgaver uddelegeret, der blev orienteret om hændelser fra det seneste døgn, læst op fra kalenderen og så videre. Der blev også orienteret om husets aktiviteter, dagens menu med mere, og der skulle gerne være rum for faglig sparring og drøftelser. Og så skulle der selvfølgelig også være plads til social hygge og en kop kaffe!

Men i afdelingen konkluderede ledelse og medarbejdere hurtigt, at rigtig mange af de emner, der blev brugt tid på, sådan set ikke hørte til i et fælles rum. Det var individuelle beskeder, beskeder om den enkelte borger, som ikke alle behøvede at have kendskab til, og så var der i høj grad tale om orienteringer, som man sådan set selv kunne læse om. Og det blev konkluderet, at der nok også var ting, man slet ikke behøvede at have kendskab til for at kunne løse sine opgaver.

Læs hele artiklen af chefkonsulent Søren Sønderby, KL's Konsulentvirksomhed (KLK): Råderummet, Danske Kommuner nr. 1, 2012