13. januar 2012

Juridisk Forum

Speciel e-konference, der henvender sig til kommunale jurister eller kommunale medarbejdere med juridiske arbejdsopgaver.

Formålet med Juridisk Forum er at understøtte videndeling mellem disse medarbejdere.

Juridisk Forum bruges samtidig af deltagerne som debatforum vedrørende alle emner inden for den kommunale forvaltning

Juridisk Forum anvendes ligeledes af KL til at udstede forskellige former for information m.v. af juridisk relevans.

Optagelse sker kun for personer i målgruppen og kun for kommunalt ansatte.

Du kan tilmelde dig denne konference eller høre nærmere hos Natalia Louise Lehnsdal, tlf. 3370 3822, nll@kl.dk