03. januar 2012

Hvor effektiv er administrationen i din kommune?

Få lavet en tilstandsrapport der kan anvendes til at vurdere administrationens effektivitet. Tilstandsrapporten omfatter en vurdering af både kvantitative og kvalitative data med udgangspunkt i de lokale muligheder

Formål

Formålet med tilstandsrapporten er, at direktion og økonomiudvalg skal kunne vurdere, om der i sammenligning med andre kommuner er administrative effektiviseringsmuligheder, når der tages højde for de prioriteringer og andre lokale vilkår og fejlkilder, som gælder for den enkelte kommune.

Metode

Udgangspunktet for tilstandsrapporten er detaljerede personaledata fra Det Fælleskommunal Løndatakontor (FLD), der valideres i en primært kvalitativ dialog med de berørte parter i økonomi- og personalestabe samt de øvrige dele af kommunens administration.

Resultat

Resultatet præsenteres i en række grafiske figurer. Desuden præsenteres KLK’s vurderinger af:

  • Fakta
  • Forklaringer
  • Forbedringsmuligheder
  • Samlet vurdering på en rød-gul-grøn skala. Fx:

Vil du vide mere?

Du kan finde yderligere information om tilstandsrapporten for administrativ effektivitet her

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om tilstandsrapporten for administrativ effektivitet her