05. januar 2012

Høring om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

KL har den 13. december 2011 modtaget høring om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelsen giver mulighed for, at Landsbyggefonden med ministerens godkendendelse kan bestemme, at vedligeholdelses- og fornyelsesplanen for almene boliger skal udformes i overensstemmelse med et klassifikationssystem for forvaltning. 

KLs sektretariat forudsætter, at kommunernes almene ældreboliger og tilsvarende ikke omfattes af de nævnte regler.

KLs sekretariat finder, at en naturlig følge af, at der nu lovgives på dette område, er at lovgivning om forvaltningsklassifikation på de almene områder danner basis for Cunecos videre arbejde med bygningsklassifikation. Der er brug for tværministerielt samarbejde der sikrer, at bygningskvalifikationssystemer i bekendtgørelse om drift af almene boliger samtænkes med de klassifikationssystemer, der kommer til at indgå i IKT-bekendtgørelserne.

Der tages forbehold for bemærkninger affødt af politisk behandling af sagen i KL.

 

Høringssvaret findes også som pdf til højre på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høring om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.