06. januar 2012

Høring af udkast til vejledning om boringer på land

KL har afgivet høringssvar på høring af udkast til vejlæedning om boringer på land

Høringssvaret kan ses som bilag.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL HØRINGSSVAR PÅ HØRING AF UDKAST TIL VEJLEDNING OM BORINGER PÅ LAND