30. januar 2012

Første møde i kommunernes nye netværk om fundraising

Arbejder du med fundraising, og trænger du til sparring med andre kommunale kollegaer og ny viden på området? Så bliv en del af Kommunernes Fundraisingnetværk. Vi afholder første møde den 22. marts i Middelfart.

Nu starter et nyt KL-netværk om fundraising i kommunerne. Skynd dig at tilmelde dig dette netværk. Du kan deltage, hvis du er ny medarbejder på området, men også hvis du har erfaring med at skrive ansøgninger og søge tilskud. Du kan komme fra Teknik og Miljøområdet, men også fra andre faglige områder. Fundraising er en tværgående disciplin, så mange af vores emner vil formentlig have generel interesse.

Fundraising er et håndværk, som kan læres. Det kan virke uoverskueligt i starten, men med erfaring udvikler man det håndværk, der skal til for at skrive den gode ansøgning.

Det første møde finder sted den 22. marts 2012 på Middelfart Resort & konferenceCenter. Da det er første møde, lægges der vægt på en bred introduktion til emnet.

Derfor har vi inviteret Middelfart kommune til at indlede dagen med at fortælle om netop deres indsats på området. Middelfart har nemlig stor erfaring med fundraising indenfor Teknik og Miljøområdet. Derudover vil der blive introduceret nogle generelle værktøjer som er relevante, når man skal søge tilskud, og der vil blive introduceret nogle relevante tilskudsordninger.

Da det er et nyt netværk finder vi det vigtigt, at du som deltager sætter dit præg på indholdet, hvorfor vi runder dagen af med en drøftelse af ønsker til indholdet i netværket fremover – det er dig som deltager, der sætter dagsordenen !

For at få en vedkommende diskussion på mødet, vil deltagerne forud for mødet få tilsendt nogle spørgsmål, som kan bidrage til, at eftermiddagens diskussion bliver relevant for deltagerne. Derfor vil programmet blive færdiggjort efter 1. marts.

Program og tilmelding

Du kan se foreløbigt program og tilmelde dig mødet den 22. marts her eller via linket i menuen til højre.

Hvordan melder jeg kommunen ind i netværket?

Hvis du vil være med fra start skal du først melde dig ind i netværket. Det gør du på www.kl.dk/fundraisingnetvaerk. På linket til højre i billedet eller her.

Medlemskabet giver kommunen adgang til et forårs- og efterårsmøde. Kommunen bestemmer selv, hvem der deltager fra gang til gang.

Hvordan kan du tilmelde dig det første netværksmøde?

Husk at der også skal ske tilmelding til selve netværksmødet den 22. marts 2012.

Tilmelding foregå ligeledes på hjemmesiden. Tilmelding foregår via linket til højre i boksen "Tilmelding til næste møde" (er dog kun synlig, så længe, der er åben for tilmelding).

For yderligere information kontakt Christina Rasmussen på tlf: 33 70 33 76 crn@kl.dk

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Foreløbigt program og tilmelding til mødet den 22. marts

  • LINK

    Kommunernes Netværk om Fundraising

  • LINK

    Meld din kommune ind i Kommmunernes netværk om fundraising 2012