17. januar 2012

FKG-nyhedsbrev nr.4

Inge Flensted er blevet ansat som Implementeringskoordinator. Inge Flensted, Herning kommune er blevet ansat som implementeringskoordinator for geodata implementeringsprojektet. Der bliver igangsat en informationskampagne om projektet i februar-marts.

KL opslog i november en stilling som implementeringskoordinator til et projekt, der bl.a. skal sikre at alle kommuner anvender samme geodatamodel ultimo 2014. Projektet indgår i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.
 
Der kom 75 ansøgere til stillingen, og der var flere særdeles godt kvalificerede ansøgere.
 
Inge Flensted, Herning kommune søgte stillingen. Inge var den klart bedst kvalificerede. Inge har i mange år spillet en central rolle i den kommunale geodataudvikling, og Inge kender alle aktører på geodataområdet. Inge har derfor de bedste forudsætninger for at styre implementeringsprojektet i havn.
 
Inge ansættes i KL 1.marts men der er aftalt en glidende overgang, som betyder at Inge involverer sig tæt i implementeringsprojektet allerede nu.
 
Implementeringsprojektet gennemfører en informationskampagne sammen med KTC regionerne og de regionale kortsamarbejder. Kampagnen annonceres ultimo januar.
 
Implementeringsprojektet har etableret en fælleskommunal server på adressen www.fkgeo.dk. På denne server vil der være adgang til en fysisk implementering af den fælleskommunale geodatamodel. Serveren åbnes for alle ca. 1 februar 2012.
 
Inge har besluttet, at hun som et første skridt i retning af fælles geodatamodeller og fælles data vil søge at samle alle skoledistrikter på www.fkgeo.dk. Kommunerne bliver jævnligt bedt om at indberette skoledistrikter til Politiet, og Inge ser denne opgave som en fremragende lejlighed til at etablere et fællesskab om data. Inge tager kontakt til alle kommuner om dette.
 
Vi er i KL meget glade for, at vi har kunnet knytte Inge til implementeringsprojektet og glæder os meget til samarbejdet.
 
Med venlig hilsen
 
Jens Ole Back

YDERLIGERE MATERIALE