28. februar 2012

Vismændenes analyse om biodiversitet er yderst relevant

De økonomiske vismænds analyse om biodiversitet i ”Økonomi og Miljø 2012” er netop udgivet.

De økonomiske vismænd præsenterer i ”Økonomi og Miljø 2012” en meget nyttig analyse af, hvad der skal til, for at Danmark kan nå målet om at standse tilbagegangen i biodiversiteten. Et mål, vi har forpligtet os til via internationale konventioner.

Analysen er nyttig af flere grunde. Først og fremmest er den nyttig, fordi der ikke før nu er præsenteret en samlet og sammenhængende analyse af de tre ben i styringskæden, nemlig en sammenhæng mellem mål, virkemidler og finansiering.

Dernæst er analysen lavet ud fra, at indsatsen skal være omkostningseffektiv. Det øger nytten af analysen i relation til praktisk anvendelse.

KL´s kommentarer i hele sin længde findes i bilaget.

YDERLIGERE MATERIALE