28. februar 2012

Temadag om den politiske styring af vand- og naturindsatsen den 13. april 2012

Der er brug for politisk fokus, hvis opgaven med de kommunale vand- og naturhandleplaner skal løftes inden årets udgang, som miljømålsloven foreskriver det. Temadagen fokuserer derfor på de politiske udfordringer, der er i forbindelse med handleplanlægningen for vand- og naturindsatsen 2012. På dagen vil formanden for KL’s Teknik og Miljøudvalg, Martin Damm, fortælle om, hvordan der sikres en fornuftig politisk styring af ambitionsniveauet.

Temadagen har fokus på den politiske styring af ambitionsniveauet, det tværkommunale samarbejde om fælles mål samt implementering af de lovpligtige kommunale vandhandleplaner.

Kommunerne skal i 2012 udarbejde handleplaner for både vand- og naturindsatsen. Handleplanerne skal målrette og prioritere den kommunale indsats, der skal ske i årene 2013-2015. Som konsekvens af at de statslige vand- og natura2000-planer først blev vedtaget i december 2011, er kommunernes implementeringsperiode reduceret fra fem til tre år.

Kommunalbestyrelsen skal:

  • Senest 8. juni 2012 vedtage et forslag til en Natura 2000-handleplan
  • Senest 22. juni 2012 vedtage et forslag til en Vandhandleplan  

På temadagen vil der blive sat fokus på, hvordan de fælles mål indenfor vand- og naturindsaten nås.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til kommunalpolitikere og sekundært direktører for teknik og miljøområdet.

Tilmelding og program

Læs mere om tilmelding, sted og program her