03. februar 2012

Strategiske pejlemærker for den kommunale socialpsykiatri

Der er et stigende pres på den kommunale socialpsykiatri, og samtidig gør den stramme økonomi det vigtigt at sikre, at det er den rigtige og effektive støtte, der tilbydes borgere med sindslidelse. KL har i tæt dialog med 16 kommuner udarbejdet et strategiudspil, som udpeger fem pejlemærker for, hvordan den kommunale socialpsykiatri bedst muligt kan støtte mennesker med sindslidelser i at mestre deres liv – nu og i fremtiden.

De fem pejlemærker er:

 1. Recovery og rehabilitering er grundprincipper for støtten til mennesker med psykiske lidelser.
 2. Sammenhæng, koordination og tidlig indsats skal sikre, at borgere med psykiske lidelser og deres pårørende oplever helhed i indsatsen.
 3. Et strategisk fokus på afklaring af målgrupper, kerneopgaver og fremtidige kompetencebehov.
 4. Effekten af indsatser dokumenteres systematisk.
 5. Tværkommunalt samarbejde om de særlige specialiserede indsatser, som den enkelte kommune ikke kan tilvejebringe alene.

For hvert af de fem pejlemærker er udarbejdet en række anbefalinger.

De strategiske pejlemærker er blevet præsenteret ved to temadage - hhv. d. 27. februar 2012 i Herlev og d. 5. marts 2012 i Vejle - hvor en række kommuner præsenterede deres erfaringer og gav konkret inspiration til, hvordan kommunerne kan arbejde med anbefalingerne.

Materialet fra de to temadage kan findes under bilagene nederst på denne side.

De strategiske pejlemærker finder du ligeledes under bilagene på denne side.

YDERLIGERE MATERIALE

 • KL's strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien

 • Dokumentation og viden om, hvad der virker - v. Daniel Schwartz Bojsen, Rambøll

 • Hvordan bliver vi gearet til at arbejde med recovery - v. Mogens Seider, Høje Taastrup Kommune

 • S1 Tidlig forebyggende indsats - v Bo Bromberg Olsen og Susanne Lefevre Rasmussen Halsnæs Kommune

 • S1 Tidlig forebyggende indsats - v Stine Skov Rasmussen Roskilde Kommune

 • S2 En beskæftigelsesrettet indsats - v Kim Schørling og Gitte Ottesen Ishøj Kommune

 • S2 En beskæftigelsesrettet indsats - v Lone Varslev Pedersen Ballerup Kommune

 • S2 En beskæftigelsesrettet indsats - v. Jakob Larsen, Ballerup Kommune

 • S3 Sammenhæng i indsatsen mellem den kommunale og regionale psykiatri - v. Lars Aarøe Hansen, Slagelse Kommune

 • PDF

  S3 Sammenhæng i indsatsen mellem den kommunale og regionale psykiatri - v. Lena Kongsrud, Frederiksberg Kommune

 • S4 Fra botilbud til egen bolig - v Anne Bergman og Gitte Overgaard Allerød Kommune

 • S4 Fra botilbud til egen bolig - v. Gunner Uglebjerg, Herlev Kommune

 • S1 Tidlig forebyggende indsats - v Erik Holm Odense kommune

 • S1 Tidlig forebyggende indsats - v Anne Mette Kornum og Lars Kristiansen Skive Kommune

 • S2 En beskæftigelsesrettet indsats - v Elsa Lind Middelfart Kommune

 • S3 sammenhæng i indsatsen - v Helle Bertelsen Vejle Kommune

 • S3 sammenhæng i indsatsen - v Kirsten Slumstrup Silkeborg Kommune

 • S4 Fra botilbud til egen bolig - v Janne Jørgensen Holstebro Kommune

 • S4 Fra botilbud til egen bolig - v Jens Henrik Horslund Viborg Kommune

 • Dokumentaion og viden om hvad der virker (Vejle) - v Daniel Schwartz Bojsen Rambøll