20. februar 2012

Samme skema til alle byggesager

KL, Dansk Byggeri , KTC og DABYFO har videreudviklet et skema til byggesagsbehandling, som vil gøre forløbet mere enkelt og ensartet.

Lige meget hvor du bor, så kan du bruge det samme ansøgningsskema, når du har en byggesag. Det håber Dansk Byggeri vil blive resultatet af et udviklingsarbejde, der for nogle måneder siden, startede op mellem Dansk Byggeri, KL, Svendborg og Faaborg-Midtfyn kommune. 

Byggevirksomheder og andre med byggesager, der skal via kommunen, bør kunne anvende det samme ansøgningsskema til alle byggesager, uanset i hvilken kommune, der skal bygges. Det er visionen, og vi håber på, at op mod 80 kommuner vil tage det nye skema til sig, siger chefkonsulent Mads P. Gede, Dansk Byggeri.

DABYFO har forelagt et udkast til ansøgningsskemaet for sine medlemmer, bygningsmyndighederne i alle landets kommuner. Tilbagemeldingerne har generelt været meget positive, og det er min opfattelse at mange af bygningsmyndighederne vil anvende det revidere skema, straks det er på gaden siger Åse Nielsen, afdelingsleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, og næstformand i DABYFO.

Afdelingschef i Svendborg Kommune og formand for KTCs faggruppe Byg og Bolig, Lone Himmelstrup oplyser, at det nye ansøgningsskema er udformet som en tjekliste med links til relevante hjemmesider, og at det dermed er tænkt som en stor hjælp til borgerne i forhold til at få søgt sin byggetilladelse korrekt.

Skemaet, der er en videreudvikling af det skema, KL allerede stiller til rådighed for kommunerne. Ansøgeren vil med skemaet bedre kunne sikre sig, at al relevant information kommer med i ansøgningen. Det giver håb om at reducere det store antal af ufuldstændige ansøgninger, som kommunerne modtager. I nogle kommuner er over 50 % af ansøgningerne udfyldt forkert.Det bør på alle måder udmønte sig i en kortere og mere effektiv byggesagsbehandling til gavn for alle parter, vurderer konsulent Anni Kær Pedersen, KL.

Den praktiske udrulning af skemaet vil ske ved, at KL vil sende ansøgningsskemaet ud til kommunerne i februar 2012 og Dansk Byggeri vil markedsføre skemaet overfor kommunerne, når der holdes møder med borgmestre eller de kommunale forvaltninger landet over.

Vi håber på, at dette skema vil blive benyttet i hovedparten af Danmarks kommuner i de 2-3 år, der vil gå, før det fælleskommunale digitale ansøgningssystem Min digitale byggesag for alvor er på plads, slutter Mads Peter Gede.

Kontakt:

KL: Konsulent Kristoffer Slottved, kslp@kl.dk, 33703483

KTC: Faggruppeformand Lone Himmelstrup, lone.himmelstrup@svendborg.dk, 62 23 33 20 

Dansk Byggeri: Chefkonsulent Mads Peter Gede, mge@danskbyggeri.dk, 72160209

DABYFO: Næstformand Åse Nielsen, aani@faaborgmidtfyn.dk, 7253 2128

Link til KLs byggesagsblanketter: byggesagsblanketter