08. februar 2012

Natura 2000-kursus om handleplaner 22. feb. og 29. feb. 2012

Kurset fokuserer på særlige udfordringer i handleplanlægningen.

På kurset er fokus på de temaer, som kan give særlige udfordringer, når Natura 2000-handleplanerne skal udarbejdes. Det forudsættes således, at deltagerne har den grundlæggende viden om handleplanparadigme m.m., jf. Paradigme for Natura 2000-handleplaner

Målgruppe

Kurset henvender sig til projektledere, fagchefer og medarbejdere indenfor Natura 2000-indsatsen, herunder medlemmer af Kommunernes Netværk for Vand og Natur.

Tilmelding og program

Læs mere om tilmelding, sted og program her

YDERLIGERE MATERIALE