02. februar 2012

KL´s høringssvar til bekendtgørelse til pleje af støtteberettigede græsarealer

Det er positivt, at ordningen kan kombineres med tilskud til fastholdelse af vådområder. Det kan give problemer at ordningen som noget nyt kan konkurrere med Natura 2000-ordningen, hvorved kommunernes Natura 2000-implementering vanskeliggøres

Det er positivt at programteksten nu er ændret, således at ordningen kan kombineres med tilskud til fastholdelse af vådområder – idet det giver lodsejere større motivation til at indgå aftaler om etablering af vådområder.

Det kan give problemer, at udkastet som noget nyt giver mulighed for tilskud indenfor Natura 2000-områder, idet ordningen kan komme til at konkurrere med Natura 2000-ordningen om tilskuds til pleje af græs- og naturarealer. Det kan betyde, at det bliver vanskelige for projektmagere og kommuner at etablere større fælles græsningsprojekter over en 5-årig periode i regi af sidstnævnte ordning. I så fald vil det vanskeliggøre kommunernes Natura 2000-implementering – idet 1-årige aftaler vanskeligt harmonerer med kravene i Natura 2000-planerne med sigte på en varig sikring af naturarealerne.

Hele høringssvaret findes i filen til højre.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL´s høringssvar 100112 Støtteberettigede græsarealer