28. februar 2012

KL i pressen siden sidst

KL-udspil om det gode børneliv: Aktive forældre og mere læring i dagtil-buddene. Mere tværfaglighed og fællesskab frem for eksklusion samt én formålsparagraf for hele børneområdet. Det er KL’s bud på ”Det gode børneliv”, som blev præsenteret på KL's Børnetopmøde, og som Jyllands-Posten skrev om (2. februar). ”Det vigtigste overhovedet for et godt børneliv og en god skolegang er et aktivt forældreskab, og derfor skal forældrene mere på banen og vide, hvad børnene skal lære. Og hvordan de lærer,” sagde Jane Findal, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg, til avisen.

Sparekniven har ramt hele landet: Hele 94 af 98 kommuner har skåret i serviceudgifterne siden 2009. Det viser en analyse, Momentum har gennem-ført af de kommunale budgetter for 2012, som har været omtalt af Ritzau og en lang række regionale medier (9. februar). Næsten to ud af tre kommuner vil også bruge færre penge i år end sidste år, og næsten alle områder er ramt af sparekniven. Jan Trøjborg mener, tallene viser, at kommunerne har vist stor økonomisk ansvarlighed: ”Kommunerne effektiviserer på livet løs. På alle områder har kommunerne erkendt, at økonomien skal være på plads, og budgetterne overholdes, også selv om det kræver til tider barske beslut-ninger”, sagde Jan Trøjborg.

Styrk sundheden tæt på borgeren: I de kommende år vil det nære sund-hedsvæsen komme til at løfte flere opgaver i takt med, at sygehusene bliver samlet på færre, større og mere specialiserede enheder. Der bliver længere til sygehusene, og de kommer ikke til at tage sig af de mindre komplicerede opgaver i samme grad som tidligere. De knappe økonomiske ressourcer bør derfor fremover investeres i det nære sundhedsvæsen, og rigtig mange opgaver kan løses effektivt og billigt i det nære sundhedsvæsen, skrev Jan Trøjborg og Henrik Dibbern, formand for De Praktiserende Lægers Organisation, i et fælles debatindlæg i Jyllands-Posten (9. februar).