01. februar 2012

Informationsmøde om Efteruddannelse.dk og digital ansøgning om VEU-godtgørelse

Er jeres kommune klar til at tage portalen EfterUddannelse.dk i anvendelse? Hvis ikke, er der risiko for, at jeres kommune går glip af VEU-godtgørelse og befordringstilskud for de medarbejdere, der er på AMU-kurser. Deltag i infomøde den 21. februar 2012 og bliv klar til digitaliseringen.

Siden 1. november har det været obligatorisk for kommunerne at anvende portalen EfterUddannelse.dk i administrationen af voksen- og efteruddannelse.

Portalen bruges til at finde de rigtige AMU-kurser, tilmelde medarbejderne til kurserne, betale for dem, søg om VEU-godtgørelse og endelig få sin godtgørelse overført til kontoen - alt sammen elektronisk via ganske få indtastninger og museklik.

Implementering

KL erfarer, at digitaliseringen er forløbet hensigtsmæssigt i mange kommuner. Men enkelte har meldt tilbage, at processen udgør en udfordring, bl.a. fordi det kan være vanskeligt at implementere det nye værktøj ude i kommunens mange institutioner.

Infomøde

Derfor arrangerer KL og UNI-C et

    informationsmøde i KL-huset den 21. februar kl. 13.00-15.00,

hvor funktionaliteten gennemgås og hvor der gives anbefalinger til implementeringen. Se invitationen i menuen til højre.

Målgruppe

Arrangementet er åbent for kommunale medarbejdere, uddannelseskonsulenter og ledere, der har ansvar for implementeringen og anvendelsen af EfterUddannelse.dk. Max 80 deltagere efter først til mølle-princippet.  

Tilmelding

Tilmelding foregår via invitationen i bilaget eller via dette link: http://uas.uni-c.dk/support/konference/    

Lær at bruge portalen ved din pc

virkguiden.virk.dk kan man se nogle instruktive, små film og lære funtionaliteten via e-learning.

Gå ikke glip af VEU-godtgørelse

Kommunerne bruger hvert år betydelige beløb på voksen- og efteruddannelse. Alene indenfor ældreområdet og det pædagogiske område var der i 2010 i runde tal en AMU-kursus-aktivitet på mindst 7.700 kursusdage. Hvis det antages, at alle disse kursister modtog den fulde VEU-godtgørelse, svarede det til 4,7 mio. kr. – alene på disse to områder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Invitation VEU-digitalisering 21.02.12