21. februar 2012

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Tilpasning af klageregler til en mere inkluderende folkeskole)

KL er positivt indstillet overfor lovforslaget om tilpasningen af klagereglerne, da de afspejler de aftaler, som KL har indgået med regeringen.

Ifølge KL er tilpasningen af klagereglerne til en inkluderende folkeskole et vigtigt signal om, at vi som samfund ønsker den inkluderende skole, hvor flere børn får deres undervisning som en del af almenundervisningen.  

KL forventer, at det nye lovforslag vil betyde, at Klagenævnet får større fokus på kvaliteten i de inkluderende tilbud, når der skal træffes en afgørelse.

Det er desuden vigtigt, at Klagenævnet ikke kan henvise en elev til et bestemt undervisningstilbud.

YDERLIGERE MATERIALE