20. februar 2012

Høring over udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning)

KL er positive over udkastet til ændring af lov om folkeskolen, der kan styrke skolernes almenundervisning og dermed inkludere flere elever.

KL glæder sig over dette længe ventede lovforslag, der viser, at regeringen understøtter kommunernes indsats for, at flere børn skal have deres undervisning i almenundervisningen.

Afgrænsningen af specialundervisningsbegrebet, der nu kun omfatter børn, hvis undervisning skal gennemførste med mindst ni ugentlige timers specialundervisning, er nødvendig for en udvikling af områder. Afgrænsningen vil desuden skabe rum for fleksibel tilrettelæggelse af støtte til elever med særlige behov, så kommunerne, og skolerne kan styrke almenundervisningen og dermed inkludere flere elever.

Læs hele høringssvaret i bilaget

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høring - lov om ændring af lov om folkeskolen