24. februar 2012

6.1 a Rammearkitektur og servicekatalog

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan deltager vi som kommune i projektet? Kan man “melde sig til”?
Alle kommuner er velkomne til at deltage i arbejdet med Rammearkitekturen, og der er allerede afholdt flere arrangementer med deltagere fra netværket af kommunale forretnings- og it-arkitekter.

Fremadrettet vil de fleste fælleskommunale projekter anvende rammearkitekturen, og kredsen af interesserede i rammearkitekturprojektet vil derfor blive udvidet.

Du kan melde dig ind i netværket for kommunale forretnings- og it-arkitekter her. På KOMBIT’s hjemmeside vil der løbende være opslag om muligheder for at deltage i projekter, der anvender rammearkitekturen.

Du kan også henvende dig til Morten Hass, KOMBIT (mss@kombit.dk) omkring KOMBIT’s projekter og Pia Hansen KL (phn@kl.dk) eller Peter Thrane KL (pth@kl.dk) omkring rammearkitekturen generelt.

Hvorfor skal vi som kommune implementere projektet? - hvad får vi ud af det?
Kommunerne har solgt KMD og vi befinder os i et flerleverandørmarked. Samtidig digitaliserer vi stadig flere kommunale opgaver. Vi ønsker automatisering af manuelle processer og fleksible it-systemer, så kommunens medarbejdere kan koncentrere sig om at give service til borgerne.

Det forudsætter, at vi etablerer et sæt fælles spilleregler for, hvordan it-systemer skal bygges, og et fælles fundament af støttesystemer m.v., som anvendes på tværs af leverandører. Rammearkitekturen er således en forudsætning for, at vi kan bevæge os fra en monopolsituation til et flerleverandørmarked.

Hvornår er det planen, at kommunerne skal implementere projektet?
Der vil løbende blive udviklet elementer i rammearkitekturen, som kommunerne skal sikre anvendt. Dette vil, i første omgang, primært ske gennem de projekter, som KOMBIT initierer, men vil også med fordel kunne anvendes til kommunernes egne projekter.

KOMBIT og arbejdsgrupper med kommunale forretnings- og it-arkitekter udvikler løbende fælles værktøjer, som kommunerne kan tage i brug, herunder en standardkravsspecifikation som bl.a. indeholder krav omkring anvendelse af rammearkitektur og overholdelse af de fælleskommunale principper.

Handler rammearkitekturen kun om it?
Nej, rammearkitekturen handler også om at strukturere og danne et overblik over de kommunale opgaver på en måde, hvor det bliver nemmere at digitalisere på en sammenhængende og effektiv måde. Derfor hjælper rammearkitekturen med at sikre, at leverandørerne bygger it der giver en god digital understøttelse af de kommunale opgaver.

Er rammearkitekturen interessant for mig som specialist i kommunen? Er det ikke kun generelle spilleregler?
Rammearkitekturen definerer en måde at tænke- og strukturere på, så derfor er den relevant både på et generelt og et mere domænespecifikt niveau. Vi starter ganske rigtigt med de generelle, tværgående elementer, men allerede i forbindelse med udbuddene på monopolområderne, vil rammearkitekturen, standarder osv. blive defineret på de enkelte fagområder. Således udvider rammearkitekturen og vores fælles gods sig trin for trin.

Har projektet sammenhæng med initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi? - Hvilke? - Og hvordan hænger de sammen?
Der er tæt sammenhæng mellem Rammearkitekturen og den fællesoffentlige strategi. Flere af støttesystemerne i Rammearkitekturen forventes leveret gennem de fællesoffentlige projekter. Mest oplagt er statens datafordelerprojekt, som leverer grunddata, men også projekter omkring Økonomifunktioner og (ud-)betalingsfunktioner er projekter i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Projekterne følges tæt af KL, ligesom KL deltager aktivt i dem.

Hvordan ser tidsplanen for projektet ud?
En lang række delprojekter (Beskedfordeler, Organisation, Klassifikation, Sags-, dokument- og ydelsesoverblik) er i kravfasen og sendes i udbud lige efter sommerferien 2013. Kravspecifikationerne er reviewet af kommuner og leverandører i april 2013. Samtidig er flere af projekterne fællesoffentlige og følges tæt af Rammearkitekturprogrammet.

Hvornår er der resultater i projektet, som har betydning for os som kommune - eller som I gerne vil have vores bidrag til?
Resultaterne vil i første omgang blive synlige gennem de systemer, som anvender Rammearkitekturen. De første løsninger, som baserer sig på Rammearkitekturens elementer, vil komme i 2014.

Hvor mange ressourcer - man power og økonomi - skal vi som kommune afsætte til projektet - og hvornår?
Kommunerne opfordres til at afsætte en del af deres it-arkitektressourcer og it-ledelse til at indgå i det fælleskommunale arbejde. Ressourcetrækket afhænger af flere ting, bl.a. match mellem it-arkitekternes ressourceprofil og de igangværende aktiviteter.

Afhængigt af den enkelte kommunes ønsker og behov kan der blive tale om investering i lokale løsninger som elementer i det samlede løsningslandskab.

Hvad med ressourcer der skal anvendes til lokal implementering, jf. drøftelserne på kommune reviewet?

Hvordan og hvornår skal vi planlægge og gennemføre en implementeringsindsats i vores kommune i forhold til projektet?
Kommunerne kan allerede nu opbygge viden til, også lokalt, at drage nytte af rammearkitekturen ved at lade kommunens forretnings- og it-arkitekter indgå i et fælles netværk. Læs mere under spørgsmålet Hvordan deltager vi som kommune i projektet? Kan man “melde sig til”?