20. august 2012

Seniordage kommer til at belaste kommunernes økonomi

Kommunale medarbejdere over 60 år har siden 2008 haft ret til seniordage. Det vil koste kommunerne flere hundrede millioner kroner, i takt med at antallet af ældre medarbejdere stiger, skriver Momentum.

På grund af tilbagetrækningsreformen vil langt flere kommunalt ansatte om 10 år være over 60 år gamle. Dermed vil de være berettigede til særlige fridage med løn, som kaldes seniordage og blev indført i 2008-overenskomsten.

KL’s beregninger viser, at antallet af seniordage vil stige fra, at de udgør 450 årsværk i dag, til 1.203 årsværk i 2022. I kroner og øre betyder det, at det vil komme til at koste kommunerne 492 millioner kroner – eller næsten tre gange så meget som i dag.

Det skriver KL's nyhedsbrev Momentum.

KL: Alt for dyrt for kommunerne
Selv om alderen for efterløn går op til 63 år, har kommunale medarbejdere fortsat ret til seniordage, fra de er 60 år. Det vil KL gerne ændre på i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger. Det fastslår Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup og formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

”Kommunerne vil jo blive nødt til at ansætte ekstra personale for at dække den udvidelse af seniordage-ordningen, som tilbagetrækningsreformen reelt vil føre til. En udvidelse, der bliver uforholdsmæssig dyr for kommunerne, især med tanke på de økonomiske udfordringer, kommunerne i forvejen står over for i de kommende år,” siger Michael Ziegler.

FOA: Klar nej til ændringer
Dennis Kristensen, der som forbundsformand for fagforbundet FOA repræsenterer næsten 200.000 kommunalt og regionalt ansatte, er dog langt fra med på at ændre på tidspunktet for, hvornår man kan få seniordage.
 
”Da vi indførte seniordagene, var det for at lokke folk til at blive længere på arbejdsmarkedet. Og nu, hvor de med tilbagetrækningsreformen skal blive endnu længere, er det endnu mere nødvendigt med ordningen. Det gælder ikke mindst for de grupper, som jeg repræsenterer, som har været storforbrugere af efterlønsordningen og førtidspension. Så mit svar vil være et klart nej, hvis KL ønsker at ændre på tidspunktet for, hvornår man får seniordage ved overenskomstforhandlingerne i 2013,« siger Dennis Kristensen.
 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Seniordage kommer til at koste kommunerne dyrt