20. august 2012

Revision af EU-udbudsregler skaber dansk frygt

Det er usikkert, om kommende revison af EU's udbudsregler giver de forenklinger, som kommunerne ønsker, skriver Momentum.

EU-Kommissionen fremlagde i foråret 2011 en grønbog for, hvordan EU’s udbudsregler kunne revideres, så udbud af offentlige opgaver kunne blive en motor for den vækst, som Europa så desperat skriger på. Juristeri og bureaukrati skulle nu erstattes af enkle og fleksible regler.

Sådan er det ikke helt gået, og skepsissen er stor hos flere danske aktører forud for, at slutspillet om revisionen af EU’s udbudsregler i dette efterår går ind, skriver KL's nyhedsbrev Momentum.

En af de skeptiske er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, Christel Schaldemose:

”Jeg har svært ved at se, at man for alvor går op imod bureaukratiet ved EU-udbud. Og det er besynderligt, fordi Kommissionens oprindelige mål jo netop var en væsentlig forenkling af reglerne. Nu virker det efterhånden, som om det i stedet handler om for enhver pris at presse EU-reglerne ned over alle udbud,” siger hun til Momentum.

Alt for lav grænse for udbud
Fra dansk side  ser man gerne, at den såkaldte tærskelværdi skal hæves. Den angiver, hvornår et offentligt udbud skal følge EU-reglerne. I dag gælder det de fleste offentlige indkøb, som har en værdi over 1,4 millioner kroner, men ikke mindst kommuner og regioner har argumenteret for, at den grænse er for lav.

KL og Danske Regioner har i fællesskab foreslået, at tærskelværdien bliver hævet til 7,5 millioner kroner.

”I dag bruger vi oceaner af tid i kommunerne på at sende selv ret små opgaver i udbud efter EU-reglerne, selv om vi uhyre sjældent får et tilbud fra en leverandør fra et andet EU-land. Det er spild af de kommunalt ansattes tid og dermed borgernes penge, når så små opgaver skal udbydes efter de snørklede EU-regler i stedet for de langt mere enkle danske regler,” siger Søren Pape Poulsen, borgmester i Viborg og formand for KL’s Internationale Udvalg.

Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn lover, at han vil kæmpe hårdt for enklere og mere fleksible EU-udbudsregler.

YDERLIGERE MATERIALE