17. august 2012

Pilotprojekt: Børns Vilkår og fem kommuner samarbejder om tidlig indsats over for udsatte børn

Nyt pilotprojekt skal sikre, at børn med alvorlige problemer får mulighed for adgang til tidlig og hurtig hjælp.

Med støtte fra Social- og Integrationsministeriet har fem kommuner indgået et samarbejde med Børns Vilkår, der driver BørneTelefonen. Der er tale om et 4-årigt pilotprojekt, der løber i årene 2012-15. Projektet skal bidrage til, at børn med alvorlige problemer får adgang til tidlig og hurtig hjælp. De fem kommuner, der har lavet en samarbejdsaftale med Børns Vilkår, er Silkeborg, Ikast-Brande, Greve, Gladsaxe og Rødovre.

En undersøgelse i Danske Kommuner fra 2010 har vist, at der er udfordringer i at få børn og unge til at benytte sig af de kommunale rådgivningsmuligheder, når de står med større eller mindre problemer. Derfor har Socialministeriet igangsat et pilotprojekt, der skal være med til at vise andre mulige tilgange til at sikre børn og unges brug af rådgivning, når børnene har problemer. Formålet med projektet er at undersøge, hvordan en frivillig privat organisation som Børns Vilkår kan samarbejde med kommunerne og supplere dem i at varetage deres forpligtelse til at udbyde åben, anonym rådgivning til børn og unge i kommunen.
 
Socialministeriet har valgt Børns Vilkår som samarbejdspartner, fordi 80 % af alle børn og unge mellem 10 og 18 år kender til BørneTelefonen (Gallup 2011). BørneTelefonen har endvidere i 2010 fået tildelt EU’s specialnummer 116 111, der tildeles én organisation i hvert EU-land, og som er gratis og anonymt at ringe til. I 2011 havde BørneTelefonen ca. 23.000 samtaler med børn og unge via telefon, chat og brevkasse. Alle rådgivninger bliver gennemført af frivillige med børnefaglig baggrund og understøttes af ansatte med børnefaglig uddannelse.
 
For yderligere information:

Bente Boserup, chef for BørneTelefonen, Børns Vilkår
Tlf. 30 56 17 21
Mail bente@bornsvilkar.dk

Susse Kolster, konsulent KL
Tlf. 33 70 38 23
Mail skl@kl.dk