06. august 2012

Orla Kristiansen

Chefkonsulent

Arbejdsområder:

Orla har indgående kendskab til kommunal økonomi, erfaring med opbygning af økonomiske styringssystemer, budgetlægningsmetoder, effektiviseringstiltag mv.

Han har endvidere erfaring med at optimere aftalesystemets betydning for den politiske, økonomiske og faglige styring.

På ældre- og handicapområdet har han ledelseserfaring mht. organisering og styring.

Han har også erfaring med internationale projekter.

Orla har været ansat i KL's konsulentvirksomhed siden 2007. Han har tidligere erfaring fra stillinger som Kommunaldirektør, Økonomidirektør og Direktør for Ældre og handicapområdet.

Han var som medlem af Direktionen i Bornholms Regionskommune med til at opbygge dens stærkt decentrale struktur baseret på aftalestyring.

Orla har også erfaringer fra det amtskommunale område. I Bornholms Amt har han været økonomichef samt chef for International Afdeling.

I Vestsjællands Amt har han været ansat i social- og sundhedsforvaltningen og i Økonomisk Forvaltning, hvor han senest var budgetchef.

Udvalgte projekter:

  • Evaluering af den administrative organisation i Esbjerg Kommune, 2008
  • Evaluering af den politiske og administrative struktur i Syddjurs Kommune, 2008
  • Servicetjek af den administrative organisation i Sønderborg Kommune, 2008
  • Analyse vedrørende merforbrug på ældreområdet, Lejre Kommune, 2008
  • Kommunesammenlægning på Grønland: Seminar for økonomichefer og ledende medarbejdere vedrørende serviceharmonisering, 2007

Udvalgte publikationer:

  • Analyse: "Ti skarpe skud på indførelsen af dialog- og aftalestyring", Danske Kommuner, 2007
  • Danmark, Baltikum, Europa!, Bornholms Amt, i bogen ”Erfaringer med Internationalisering i Amter og Kommuner, Odense Universitetsforlag, 1996
  • Amterne og EF, medforfatter, Amtsrådsforeningen, 1991