15. august 2012

Nyspecialisering skal løse sociale udfordringer

Socialt udsatte børn og familier skal hjælpes, hvor de er. Og i stedet for at udskille skal man fremover inkludere, mener formanden for de kommunale børne- og kulturchefer.

Socialt udsatte børn og familier skal hjælpes, hvor de er. Sådan lød det fra formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Flemming Olsen, da han onsdag åbnede en temadag i Middelfart om det forebyggende og dagbehandlende område.

Flemming Olsen understregede, at man i stedet for at udskille fremover skal inkludere. Sådan er logikken i Nyspecialisering, som er et brud på den tidligere logik, hvor man behandlede i forskellige specialtilbud, som var adskilt fra barnets miljø.

Kompetencer skal støtte familien
”Vi har set anbragte børn komme tilbage til lokalsamfundet og ikke fungere. Vi skal se på, hvilken indsats der skal ydes i samarbejde med lokale aktører. Så vi støtter familien bedst muligt,” forklarede Flemming Olsen.

Han understregede, at medarbejderne og ledelsens kompetencer skal støtte familie, lærere og pædagoger, så socialt udsatte børn kan fungere med andre børn og derigennem udvikle sig.  

”Et barns identitet skabes i interaktion med andre børn og voksne. De rammer skal I være med til at skabe”, sagde han, henvendt til deltagerne på temadagen, som hovedsageligt er pædagoger og socialpædagoger, der arbejder med forebyggende indsatser over for udsatte børn og unge.

Samarbejde med SL og BUPL
Temadagen er arrangeret i samarbejde mellem KL, Socialpædagogernes Landsforbund og BUPL. I forbindelse med temadagen er der offentliggjort en rapport, hvor 341 ledere og medarbejdere på det forebyggende og dagbehandlende område har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse.

Resten af dagen vil byde på udveksling af erfaringer, og diskussioner blandt både medarbejdere, tillidsfolk og ledere på det forebyggende og dagbehandlende område.