26. august 2012

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde

Bekendtgørelsen ændres netop nu på grundlag af en udløbsbestemmelse. Den indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden lovgivning, samt sproglige pæciseringer.

KL finder det positivt, at Naturstyrelsen benytter lejligheden til at ajourføre bekendtgørelsen.

Høringssvaret i hele sin længde findes i filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE