26. august 2012

KL´s høringssvar til ændring af miljøbeskyttelseslovens § 21 b og § 64 c angående 25 meters beskyttelseszonen

Ændringsforslaget indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af ejerforhold, lovgiver ikke oprindeligt var opmærksom på. Herudover tekniske og sproglige præciseringer.

KL finder det positivt, at Naturstyrelsen tager konksekvensen og fremlægger dette ændringsforslag.                                                         

Høringssvaret i hele sin længde findes i filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar - forslag til ændring af miljøbeskyttelseslovens § 21 b og § 64 c angående 25 meters beskyttelseszonen