26. august 2012

KL´s høringssvar: Forslag til justeret Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre

Vejledningen justeres som konsekvens af nyere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Vejledningen lægger stor vægt på de kommunale tilsynsopgaver. KL savner overvejelser om opgaverne hermed øges - og dermed ligger ud over de midler, som kommunerne er blevet økonomisk kompenseret for.

I vejledningen defineres ikke-almene vandforsyningsanlæg på en anden måde end hidtil. KL savner overvejelser om hvilke følgevirkninger en ændret definition kan have i andre forhold.

Høringssvaret i hele sin længde findes i filen nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar - Forslag til justeret Vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre