30. august 2012

Høring og DUT-høring over lovforslag om ændring af lov om bygningsfredning (administrative forenklinger)

KL har den 6. juli 2012 fået lovforslag om ændring af lov om bygningsfredning (administrative forenklinger) i høring.

KLs sekretariat noterer, at ministeriet har planer om at indføre anmeldelsesbegrebet i administration af ønsker om ændringer i fredede bygninger. KLs sekretariat finder, at måden en byggefredningssag kører, bør samordnes med måden en almindelig byggesag kører efter reglerne i Bygningsreglementet. I Bygningsreglementet opereres også med en anmeldeordning, men her dækker anmeldebegrebet noget andet, end der foreslås i nærværende lovforslag.

En byggesag i en fredet bygning skal jo som udgangspunkt både behandles af Kulturstyrelsen og af en kommune. At anvende 2 forskellige anmeldebegreber i én og samme byggesag vurderes unødigt at komplicere kommunikation om og borgerens forståelse af sagsgangen.

Der tages forbehold for eventuelle supplerende bemærkninger, som en politisk behandling i KL kan medføre.

Høringsvaret findes i pdf nedenfor.

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høring og DUT-høring over lovforslag om ændring af lov om bygningsfredning