23. august 2012

Frank Jensen bestyrelsesformand for Udbetaling Danmark

Bestyrelsen for Udbetaling Danmark er nu udpeget. Københavns overborgmester Frank Jensen bliver formand.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup har netop offentliggjort, hvem medlemmerne af Udbetaling Danmarks bestyrelse bliver.

Københavns overborgmester Frank Jensen bliver formand for bestyrelsen. Han, og seks af de øvrige medlemmer, er indstillet af KL til bestyrelsesposterne og udpeget af ministeren. Der er i alt blevet udpeget ni bestyrelsesmedlemmer.

Minister vil følge arbejdet
Social- og integrationsminister Karen Hækkerup glæder sig over, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark nu er på plads:

”Jeg ser meget frem til at følge arbejdet i fremtiden. Det er en vigtig opgave, som berører mange menneskers daglige forsørgelse. Jeg har stor tillid til, at den nyudnævnte bestyrelse i Udbetaling Danmark vil løfte opgaven og vise, at service og retssikkerhed for borgerne går hånd i hånd med effektiviseringer,” siger Karen Hækkerup.

Tæt samspil med kommunerne
Den nye bestyrelsesformand, Frank Jensen, understreger, at Udbetaling Danmark i tæt samarbejde med kommunerne skal levere god borgerservice.

”Derfor er det også vigtigt, at kommunerne er stærkt repræsenteret i bestyrelsen, så vi kan sikre et optimalt samspil mellem de kommunale opgaver og opgaverne i Udbetaling Danmark. Borgerne skal fortsat have en helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning,” siger Frank Jensen.

Bestyrelsesmedlemmerne er:
• Overborgmester, Frank Jensen, Socialdemokraterne, København (formand)
• Borgmester, Erik Christensen, Socialdemokraterne, Nyborg
• Borgmester, Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti, Syddjurs
• Borgmester, Johnny Søttrup, Venstre, Esbjerg
• Borgmester, Morten Slotved, Konservative, Hørsholm
• Byrådsmedlem, Poul Nødgaard, Dansk Folkeparti
• Direktør, Dorrit Vanglo, Lønmodtagernes Dyrtidsfond
• Direktør, Anne Lind Madsen, Arbejdsskadestyrelsen
• Direktør, Thomas Fredenslund, UNI.C 

Bestyrelsen er nedsat for perioden 1. oktober 2012 til den 31. maj 2014.

Etableringen af Udbetaling Danmark, herunder oprettelsen af de fem regionale centre, forløber som planlagt, og organisationen er klar til at overtage de første opgaver på familieområdet den 1. oktober. Den 1. december overgår barselområdet, og fra den 1. marts 2013 skal Udbetaling Danmark udbetale pension og boligstøtte.